Schoolonkosten

Kosteloos onderwijs
Elke basisschool moet alle schoolmaterialen ter beschikking stellen om de eindtermen en ontwikkelingsdoelen te bereiken. Ook onze school stelt reeds vele jaren alle essentiële leermaterialen gratis ter beschikking (hand- en werkboeken, agenda, schriften, papier, fotokopieën, …).

Op de eerste schooldag zal al het materiaal voor je zoon/dochter klaarliggen (o.a. balpennen, lat, geodriehoek, passer, woordenboek, lijm, schaar, stiften, …). Wie iets verliest, beschadigt of vernietigt, zal via de schoolfactuur de kostprijs aan de school terugbetalen. Het materiaal blijft in de klas, het gaat niet mee naar huis.
Facultatieve uitgaven zoals middagtoezicht, maaltijden, opvang, … vallen niet onder deze regeling.

Betalingen/schoolrekening
Kosten die niet onder kosteloos onderwijs vallen zoals middagtoezicht, middagmaal, opvang, busvervoer, … komen op een maandelijkse schoolrekening.
Ook de kosten van educatieve uitstappen komen op deze rekening.
Gelieve het bedrag van deze maandelijkse schoolrekening te storten op het rekeningnummer BE49 0682 0545 0471.
Indien je dit wenst, kunnen de schoolrekening ook via domiciliering geregeld worden.

Je krijgt in september of bij een ander instapmoment een brief waarop je kan aanduiden hoe je de schoolrekening wenst te betalen.
Op deze manier hoeven de kinderen geen geld mee te brengen naar school.

Maximumfactuur
Per schooljaar geldt een scherpe maximumfactuur. Het bedrag bedraagt voor elk kind voor één schooljaar: € 55 per kleuter (P->3KL) en € 105 per leerling (1Lj->6Lj). Dit voor activiteiten zoals toneelbezoek, film, sportactiviteit, educatieve uitstap van één dag, zwemmen, … .
Onkosten van deze activiteiten-uitstappen komen op de maandelijkse schoolrekening.

Voor meerdaagse uitstappen is er een minder scherpe maximumfactuur van € 520 per leerling voor de volledige duur aan het lager onderwijs. Hieronder vallen in onze school de bosklassen in het zesde leerjaar en de sport 2-daagse in de 2e en 3e graad van de lagere school.
De bedragen van deze activiteiten komen op de maandelijkse schoolrekening.

Per uitstap/activiteit wordt er een e-briefje gepost op onze website. Dit e-briefje omvat de volledige info en kostprijs van de activiteit/uitstap zodat je zelf alles goed kan opvolgen.
Facultatieve uitgaven zoals middagtoezicht, maaltijden, opvang, schoolbus, … vallen niet onder de regeling van de maximumfactuur.

Extra-murosactiviteiten
Een- of meerdaagse schooluitstappen zullen georganiseerd worden binnen het budget van de scherpe/minder scherpe maximumfactuur. Vanaf het eerste leerjaar nemen de leerlingen deel aan sportklassen (€ 1,75 per halve dag) ingericht door het gemeentebestuur van
Erpe-Mere. Indien de school gebruik maakt van het gemeentelijk busvervoer dient elke leerling € 0,25 per rit te betalen.

Onze leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar gaan elk jaar gedurende drie dagen op openluchtklassen (± € 175).
Gedurende het schooljaar doen kinderen een aantal culturele uitstappen. De ondertekening van het schoolreglement dient als toestemming voor deelname aan de ééndaagse uitstappen. Indien ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-murosactiviteit weigeren,
dien je dit aan de school te melden.
Bij een meerdaagse extra-murosactiviteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist.

Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-murosactiviteiten.
Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op school aanwezig te zijn.

image_pdfimage_print
Winkelwagen
Scroll naar boven