Schoolraad

De schoolraad is een formeel participatieorgaan. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van:

•             ouders;
•             personeel;
•             de lokale gemeenschap.

De schoolraad telt een gelijk aantal vertegenwoordigers per geleding.

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur. Ze kan het schoolbestuur ook schriftelijk adviseren. De schoolraad houdt je op de hoogte van haar standpunten en activiteiten en zal je in sommige gevallen ook consulteren.

De schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld.

Ledenlijst:

Geleding van de leerkrachtenDe Durpel Evelyne evelyne.dedurpel@sfserondegem.be  Rutten Joke
joke.rutten@sfserondegem.be  
Geleding van de ouders  Troch Saskia
troch_saskia@lilly.com
Vermeulen Guy
guyvermeulen.gv@gmail.com
Geleding van de lokale gemeenschapHeerman Julienne
yvan.dullaerts@telenet.be  
Wellekens Martine         rons.voeding.ebvba@telenet.be  

Vergadering 23 september 2021
1e officiële vergadering met onze nieuwe ploeg.

De school is gestart met een zeer mooi en gemotiveerd schoolteam.
Lestijdenpakket en personeelsinvulling werden overlopen.
Nascholings- en prioriteitenplanning werd gelezen en goedgekeurd.
Infrastructuurwerken werden besproken. 

We wensen het SFS team een fijn schooljaar.

Vergadering 17 maart 2022

 • Dit schooljaar hebben we opnieuw de kaap van 200 leerlingen bereikt.
 • De extra middelen via CAO XII die ons werden toegewezen komen de klas- en schoolwerking ten goede.
 • De uitbouw van de zorgwerking werpt zijn vruchten af en dit zien we in de leerwinst en het welbevinden van onze leerlingen. In de zorgwerking wordt ook de nodige aandacht besteed aan de gelijke onderwijskansen (GOK).
 • De nieuwe functiebeschrijvingen zijn voorgesteld aan de leerkrachten. De schoolspecifieke taken worden toegevoegd. De functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken worden hieraan gekoppeld.
 • In de begroting is het volgende opgenomen: het dak wordt vernieuwd, dit in samenwerking met de parochiale werking.

Vergadering 19 mei 2022

Op de schoolraad van donderdag 19 mei 2022 werden onderstaande punten uitvoerig besproken en gunstig onthaald:

 • Planning van verlofdagen en pedagogische studiedagen 2022-2023
 • Prioriteitenlijst 2022-2023
 • Schoolreglement 2022-2023
 • Nieuwe bijdrage regeling 2022-2023
 • Overzicht van aankopen en uit te voeren werken
 • Functiebeschrijvingen – schoolspecifieke taken – functioneringsgesprekken
image_pdfimage_print
Winkelwagen
Scroll naar top