Schoolraad

De schoolraad is een formeel participatieorgaan. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van:

•             ouders;
•             personeel;
•             de lokale gemeenschap.

De schoolraad telt een gelijk aantal vertegenwoordigers per geleding.

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur. Ze kan het schoolbestuur ook schriftelijk adviseren. De schoolraad houdt je op de hoogte van haar standpunten en activiteiten en zal je in sommige gevallen ook consulteren.

De schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld.

Ledenlijst:

Geleding van de leerkrachtenDe Durpel Evelyne evelyne.dedurpel@sfserondegem.be  Rutten Joke
joke.rutten@sfserondegem.be  
Geleding van de ouders  Troch Saskia
troch_saskia@lilly.com
Lammens Wim
wim.lammens@belgacom.net
Geleding van de lokale gemeenschapHeerman Julienne
yvan.dullaerts@telenet.be  
Wellekens Martine         rons.voeding.ebvba@telenet.be  

Vergadering 23 september 2021

1e officiële vergadering met onze nieuwe ploeg.
De school is gestart met een zeer mooi en gemotiveerd schoolteam.
Lestijdenpakket en personeelsinvulling werden overlopen.
Nascholings- en prioriteitenplanning werd gelezen en goedgekeurd.
Infrastructuurwerken werden besproken. 

We wensen het SFS team een fijn schooljaar.

Vergadering 17 maart 2022

 • Dit schooljaar hebben we opnieuw de kaap van 200 leerlingen bereikt.
 • De extra middelen via CAO XII die ons werden toegewezen komen de klas- en schoolwerking ten goede.
 • De uitbouw van de zorgwerking werpt zijn vruchten af en dit zien we in de leerwinst en het welbevinden van onze leerlingen. In de zorgwerking wordt ook de nodige aandacht besteed aan de gelijke onderwijskansen (GOK).
 • De nieuwe functiebeschrijvingen zijn voorgesteld aan de leerkrachten. De schoolspecifieke taken worden toegevoegd. De functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken worden hieraan gekoppeld.
 • In de begroting is het volgende opgenomen: het dak wordt vernieuwd, dit in samenwerking met de parochiale werking.

Vergadering 19 mei 2022

Op de schoolraad van donderdag 19 mei 2022 werden onderstaande punten uitvoerig besproken en gunstig onthaald:

 • Planning van verlofdagen en pedagogische studiedagen 2022-2023
 • Prioriteitenlijst 2022-2023
 • Schoolreglement 2022-2023
 • Nieuwe bijdrage regeling 2022-2023
 • Overzicht van aankopen en uit te voeren werken
 • Functiebeschrijvingen – schoolspecifieke taken – functioneringsgesprekken

Vergadering 27 september 2022

 • Dit jaar zijn we met 10 leerlingen meer gestart dan vorig schooljaar. Door deze toename gaat onze school vooral in het lager onderwijs zijn maximumcapaciteit te boven. Hierdoor geeft de schoolraad het advies om in te stappen in het digitaal aanmeldingssysteem om de maximumcapaciteit van het lager te bepalen. Graag zouden we dit doen met alle scholen van Erpe-Mere zodat de solidariteit binnen het onderwijs in Erpe-Mere behouden blijft. Dit kan alleen maar de kwaliteit van ons onderwijs ten goede komen.
 • De schoolraad is enthousiast over de deelname aan expeditie taal.
 • Infrastructuurwerken werden bekeken en de bezorgdheid over de hoge energiekosten werden geuit.

Vergadering maart 2023

Naar aanleiding van het nieuwe leersteundecreet dat zal ingaan vanaf 01/09/2023 geeft de schoolraad als advies om verder te werken met het leersteundecreet WAN-team.
Op de telling van 1 februari 2023 waren we blij om vast te stellen dat we 6 leerlingen meer hadden dan vorig schooljaar. Dit zal een gunstig effect hebben op het lestijdenpakket van schooljaar 2023-2024.
Op 28 februari 2023 ging de aanmeldingsperiode voor het digitaal inschrijven in voege. We hebben de opstart als positief ervaren.

Vergadering juni 2023

Op de schoolraad van donderdag 1 juni 2023 werden onderstaande punten uitvoerig besproken en gunstig onthaald:

 • Planning van verlofdagen en pedagogische studiedagen
 • Prioriteitenplanning
 • Schoolreglement
 • Bijdrageregeling
 • Deconnectie
 • Capaciteitsbepaling
 • Overzicht van aankopen en uit te voeren werken
 • Werken aan de straat
 • Vlaamse toetsen

Vergadering 10 oktober 2023

We hebben de schoolraad geopend met een dankwoord aan dhr. Guy Vermeulen. Deze neemt afscheid van de schoolraad en stopt als voorzitter. Mevr.
Julienne Heerman wordt aangesteld als de nieuwe voorzitter. We verwelkomen dhr. Wim Lammens als nieuw lid.
Het leerlingenaantal, personeelsbeleid, uitstroom van leerlingen en het organigram van de school werden bekeken en besproken. We zijn blij om te zien dat het leerlingenaantal hetzelfde is gebleven, dit zal opnieuw resulteren in een mooi lestijdenpakket volgend schooljaar.

Vergadering 29 februari 2024

Bij de telling van het aantal ingeschreven kinderen op onze school op 1 februari 2024 werd de kaap van 200 leerlingen opnieuw bereikt. Dit zal resulteren in een mooi lestijdenpakket volgend schooljaar. Ook de digitale inschrijvingen voor volgend schooljaar lopen vlot.
Op personeelsvlak zijn er dan weer heel wat wijzigingen. Op 1 februari ging juf Diana met pensioen en op 1 mei is het de beurt aan meester Johan. Dit zorgt voor een aantal verschuivingen in verschillende klassen, in het bijzonder in het 2e, 4e en 6e leerjaar. Daarnaast werd juf Francine aangeworven als poetsvrouw.
Vervolgens heeft de schoolraad een aantal geplande (infrastructuur)werken overlopen. Ook de verschillende bronnen van informatie en gegevens, op basis waarvan de school een zgn. datamuur heeft gemaakt, werden uitgebreid besproken. Deze datamuur lijst op wat goed gaat, welke knipperlichten er bestaan en op welke elementen de school sterker moet inzetten. Gelukkig is deze laatste lijst de kortste!
Tot slot werd uitgebreid aandacht besteed aan de werking van de scholengemeenschap, de plaats van onze school daarin en het integriteitsbeleid dat overkoepelend voor alle Ignatiaanse scholen werd opgesteld.

image_pdfimage_print
Winkelwagen
Scroll naar boven