Schoolraad

De schoolraad is een formeel participatieorgaan. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van:

•             ouders;
•             personeel;
•             de lokale gemeenschap.

De schoolraad telt een gelijk aantal vertegenwoordigers per geleding.

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur. Ze kan het schoolbestuur ook schriftelijk adviseren. De schoolraad houdt je op de hoogte van haar standpunten en activiteiten en zal je in sommige gevallen ook consulteren.

De schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld.

Ledenlijst:

Geleding van de leerkrachtenDe Durpel Evelyne evelyne.dedurpel@sfserondegem.be  Rutten Joke
joke.rutten@sfserondegem.be  
Geleding van de ouders  Troch Saskia
troch_saskia@lilly.com

Geleding van de lokale gemeenschapHeerman Julienne
yvan.dullaerts@telenet.be  
Wellekens Martine         rons.voeding.ebvba@telenet.be  

Vergadering 23 september 2021

1e officiële vergadering met onze nieuwe ploeg.
De school is gestart met een zeer mooi en gemotiveerd schoolteam.
Lestijdenpakket en personeelsinvulling werden overlopen.
Nascholings- en prioriteitenplanning werd gelezen en goedgekeurd.
Infrastructuurwerken werden besproken. 

We wensen het SFS team een fijn schooljaar.

Vergadering 17 maart 2022

 • Dit schooljaar hebben we opnieuw de kaap van 200 leerlingen bereikt.
 • De extra middelen via CAO XII die ons werden toegewezen komen de klas- en schoolwerking ten goede.
 • De uitbouw van de zorgwerking werpt zijn vruchten af en dit zien we in de leerwinst en het welbevinden van onze leerlingen. In de zorgwerking wordt ook de nodige aandacht besteed aan de gelijke onderwijskansen (GOK).
 • De nieuwe functiebeschrijvingen zijn voorgesteld aan de leerkrachten. De schoolspecifieke taken worden toegevoegd. De functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken worden hieraan gekoppeld.
 • In de begroting is het volgende opgenomen: het dak wordt vernieuwd, dit in samenwerking met de parochiale werking.

Vergadering 19 mei 2022

Op de schoolraad van donderdag 19 mei 2022 werden onderstaande punten uitvoerig besproken en gunstig onthaald:

 • Planning van verlofdagen en pedagogische studiedagen 2022-2023
 • Prioriteitenlijst 2022-2023
 • Schoolreglement 2022-2023
 • Nieuwe bijdrage regeling 2022-2023
 • Overzicht van aankopen en uit te voeren werken
 • Functiebeschrijvingen – schoolspecifieke taken – functioneringsgesprekken

Vergadering 27 september 2022

 • Dit jaar zijn we met 10 leerlingen meer gestart dan vorig schooljaar. Door deze toename gaat onze school vooral in het lager onderwijs zijn maximumcapaciteit te boven. Hierdoor geeft de schoolraad het advies om in te stappen in het digitaal aanmeldingssysteem om de maximumcapaciteit van het lager te bepalen. Graag zouden we dit doen met alle scholen van Erpe-Mere zodat de solidariteit binnen het onderwijs in Erpe-Mere behouden blijft. Dit kan alleen maar de kwaliteit van ons onderwijs ten goede komen.
 • De schoolraad is enthousiast over de deelname aan expeditie taal.
 • Infrastructuurwerken werden bekeken en de bezorgdheid over de hoge energiekosten werden geuit.

Vergadering 10 oktober 2023

We hebben de schoolraad geopend met een dankwoord aan dhr. Guy Vermeulen. Deze neemt afscheid van de schoolraad en stopt als voorzitter. Mevr. Julienne Heerman wordt aangesteld als de nieuwe voorzitter. We verwelkomen dhr. Wim Lammens als nieuw lid.
Het leerlingenaantal, personeelsbeleid, uitstroom van leerlingen en het organigram van de school werden bekeken en besproken. We zijn blij om te zien dat het leerlingenaantal hetzelfde is gebleven, dit zal opnieuw resulteren in een mooi lestijdenpakket volgend schooljaar.

image_pdfimage_print
Winkelwagen
Scroll naar boven