Structuur

Schoolbestuur
VZW IÑIGO, Ignatiaanse scholen, is het schoolbestuur van onze school.
Dit schoolbestuur is verantwoordelijk voor het beleid en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.
De maatschappelijke zetel is gevestigd in Aalst, Pontstraat 7.

Voorzitter
De heer Willems Luc

Algemeen directeur 
Mevrouw Van den Bossche Liesbeth

De leden van de Raad van Bestuur zijn:
De heer Bosman Bart
De heer De Baere Luk
De heer De Sadeleer Lieven
Mevrouw Keppens Gisèle
De heer Triest David
Mevrouw Van den Bossche Liesbeth
De heer Van de Putte Bob
Mevrouw Van de Velde Greta
De heer Van Steertegem Marc
Mevrouw Veldeman Marianne
De heer Willems Luc

Onze school wordt vertegenwoordigd door de campusraad.

De voorzitter van de campusraad is:
Mevrouw Lammens Els

De leden van de campusraad zijn:
Mevrouw De Mil Greet
Mevrouw De Waele Els
Mevrouw Van Goethem Anita
De heer Van Steertegem Marc (lid Raad van Bestuur)
Mevrouw Vermeulen Melina
Eerwaarde heer Vinck Alfons

Scholengemeenschap
Vanaf 1 september 2020 vormen de 7 basisscholen, de lagere school en de buitengewone basisschool van vzw IÑIGO de scholengemeenschap IÑIGO, Ignatiaanse basisscholen.

De 9 scholen zijn:
– Vrije Basisschool Sint-Vincentius Hekelgem
– Vrije Basisschool Sint-Martinus Erpe
– Vrije Basisschool Sint-Franciscus Burst
– Vrije Basisschool Sint-Franciscus Erondegem
– Vrije Basisschool Herdersem
– Vrije Basisschool Sint-Jozefscollege Eikstraat Aalst
– Vrije Basisschool Sint-Jozefscollege Pontstraat Aalst
– Vrije Lagere school Sint-Jozefscollege Capucienenlaan Aalst
– Buitengewone Basisschool Levensvreugde De Zonneroos Aalst

De coördinerend directeur is de heer Jan Ombelets. Mevrouw Liesbeth Van den Bossche vertegenwoordigt, als afgevaardigd bestuurder, de vzw IÑIGO in de scholengemeenschap.

Elke school behoudt een eigen, autonome schoolwerking rekening houdend met de lokale context en de specifieke noden van de leerlingen. Deze scholen staan garant voor zorgzaam en kwalitatief hoogstaand onderwijs waarin elk kind zijn eigen talenten ten volle kan blijven ontplooien.

PEDAGOGISCH BEGELEIDERS
Ons schoolteam staat er niet alleen voor, maar wordt ondersteund door de s.j.-begeleidingsdienst. Dit team werkt vanuit Cebeco, het centraal beleid van de jezuïetencolleges en de ignatiaanse scholen.

De pedagogisch begeleiders bezoeken regelmatig onze school. Zij coachen leerkrachten, individueel of in team. Ze ondersteunen de onderwijskwaliteit van onze school vanuit het ignatiaans opvoedingsproject en vanuit de verwachtingen van de overheid.

• Begeleider basisonderwijs – godsdienst: dhr. Wouter Van de Walle
• Begeleider basisonderwijs – godsdienst: mevr. Elke Verlinden
• Begeleider lichamelijke opvoeding: mevr. Ingaline Dierickx

Meer informatie over CEBECO vind je op www.cebeco.org

image_pdfimage_print
Winkelwagen
Scroll naar boven